Czy zamierzasz odwiedzić "Klasztor Cedynia"
ponownie?

PFR

-------------------------------------

Firma „Klasztor Cedynia” Hotel

Otrzymała subwencję finansową

 w ramach programu rządowego

 „Tarcza finansowa 2.0

Polskiego Funduszu Rozwoju

dla Mikro,Małych i Średnich Firm”

udzieloną przez PFR SA.

------------------------------------------------ 

Firma „Klasztor Cedynia” Restauracja

Otrzymała subwencję finansową

w ramach programu rządowego

„Tarcza finansowa 2.0

Polskiego Funduszu Rozwoju

 dla Mikro,Małych i Średnich Firm”

 udzieloną przez PFR SA.

-------------------------------------

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com