Czy zamierzasz odwiedzić "Klasztor Cedynia"
ponownie?

Historia

Hotel » Historia

Ponad siedem stuleci mury klasztoru górują nad malowniczą Cedynią. Były świadkami krwawych wojen i romantycznych schadzek, widziały ubóstwo poddanych chłopów i przepych królewskich dworów, upadku religii i ścierania się żywiołów narodowych...

Bogatej historii klasztoru nie da się zmieścić na niewielkim przecież folderze. Ograniczmy się zatem do kilku najważniejszych faktów...

 

. 1266 - powstaje klasztor cysterek, początkowo ubogi, z czasem coraz potężniejszy i bogaty, mający w posiadaniu ziemie wielkości dzisiejszego powiatu; przez trzy stulecia klasztor wywiera ogromny wpływ na rozwój Cedyni i okolic oraz odgrywa znaczącą role w chrystianizacji Pomorza Zachodniego; przez pewien czas jest częścią państwa Krzyżaków;

 

. 1555 - po wprowadzeniu reformacji klasztor przestaje istnieć; ostatnie zakonnice przebywają tam jeszcze do roku 1611, kiedy to ostatecznie klasztor przekształca się w urząd elektora brandenburskiego;

 

. 1631 - do Cedyni przybywa król szwedzki  Gustaw Adolf, kieruje stąd działaniami wojennymi znanymi jako wojna trzydziestoletnia (1618-1648); w 1637 roku Cedynia staje się polem bitwy i ulega ogromnym zniszczeniom w wyniku działań obu stron konfliktu; również budynek klasztoru zostaje niemal całkowicie zniszczony;

 

. 1641 - elektor brandenburski odbudowuje zachodnie skrzydło klasztorne w stylu barokowego dworku myśliwskiego; niestety wielki pożar w 1699 roku trawi budynki gospodarcze, kościół i dużą część Cedyni;

 

. 1850 - na bazie zachodniego skrzydła klasztoru oraz części odbudowanych po pożarze budynków gospodarczych powstaje Królewski Urząd Pocztowy w Cedyni, który pełni tę role aż do działań wojennych 1945 roku, kiedy ulega ponownemu zniszczeniu...

 

W 1997 roku zrujnowany klasztor przechodzi w prywatne ręce. Po ośmiu latach prac remontowych, prowadzonych z wielka pieczołowitością i pod czujnym okiem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, po ponad 50 latach bycia ruiną stare mury ponownie ożyły. Połączenie funkcji użytkowych (hotel i restauracja) z niepowtarzalną atmosferą minionych czasów pozwoliło na przywrócenie świetności temu niepowtarzalnemu zabytkowi...

 

Dawna ruina znów tętni życiem...

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com